So sánh hiệu quả của các hóa chất được dùng để hút ẩm

So sánh hiệu quả của các hóa chất được dùng để hút ẩm

So sánh hiệu quả của các hóa chất được dùng để hút ẩm

So sánh hiệu quả của các hóa chất được dùng để hút ẩm

So sánh hiệu quả của các hóa chất được dùng để hút ẩm
So sánh hiệu quả của các hóa chất được dùng để hút ẩm
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
Menu Hotline +84 909075959

So sánh hiệu quả của các hóa chất được dùng để hút ẩm

So sánh hiệu quả của các hóa chất được dùng để hút ẩm

CaCl2 : lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 1,5mg

NaOH: lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 0,8mg

H2SO4 95%: lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 0,3mg

Silica gel: lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 0,03mg

KOH: lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 0,014mg

Al2O3: lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 0,005mg

CaSO4: lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 0,005mg

Vật liệu rây phân tử: lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 0,004

H2SO4 đặc: lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 0,003

Mg(ClO4)2: lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 0,002

P2O5: lượng nước còn lại trong 1 lít không khí 0,00002mg

Do vậy chất hút ẩm CaCl2 là lọai mạnh nhất hiện nay.

Tin tức khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đường
Tin nội bộ
backtop